Presidencia de la Generalitat

Municipis per tamany d'hàbitat

Població(*)
Nº municipis Total %(**)
Comunitat Valenciana
<10.000 440 879.386 17,7
10.000-20.000 37 456.773 9,2
20.000-50.000 50 1.366.464 27,5
50.000-100.000 10 736.577 14,8
>100.000 5 1.524.503 30,7
Alacant
<10.000 102 260.761 5,3
10.000-20.000 13 135.939 2,7
20.000-50.000 18 483.816 9,7
50.000-100.000 5 396.101 8,0
>100.000 3 562.202 11,3
Castelló
<10.000 123 141.819 2,9
10.000-20.000 4 41.655 0,8
20.000-50.000 6 171.959 3,5
50.000-100.000 1 50.577 1,0
>100.000 1 170.888 3,4
València
<10.000 215 476.806 9,6
10.000-20.000 20 279.179 5,6
20.000-50.000 26 710.689 14,3
50.000-100.000 4 289.899 5,8
>100.000 1 791.413 15,9
(*) Padró al 01-01-2018
(**) Percentatge sobre el total de la Comunitat Valenciana