Presidencia de la Generalitat

Municipis de gran població

Població(*)
Comarca Provincia Total %(**)
Valencia Valencia València 791.413 15,9
Alacant L'Alacantí Alacant 331.577 6,7
Elx El Baix Vinalopó Alacant 230.625 4,6
Castelló de la Plana La Plana Alta Castelló 170.888 3,4
Torrevieja El Baix Segura Alacant 82.599 1,7
Torrent L'Horta Oest València 81.245 1,6
Orihuela El Baix Segura Alacant 76.778 1,5
Gandia La Safor València 73.829 1,5
(*)Padró al 01-01-2018
(**) Percentatge sobre el total de la Comunitat Valenciana