Presidencia de la Generalitat

Introducció

La Comunitat Valenciana està dividida en 542 municipis. Respecte a al divisió comarcal, l'Art. 62 de l'Estatut d'Autonomia preveu una divisió comarcal que s'haurà d'aprovar per llei. Mentrestant, la divisió comarcal que s'ha utilitzat correspon a les Demarcacions territorials Homologades (DTH-1) emmarcada en la "Propuesta de demarcaciones territoriaels homologadas" Conselleria d'Administració Pública 1987.