Presidencia de la Generalitat

Canvis de govern

Canvis de govern per legislatura
  2019-2023 2015-2019
Motius Total Municipis Total Municipis
Dimissió/Renuncia 2 2 14 14
Pacte de Govern - - 39 39
Moció de censura 1 1 5 5
Mort 1 1 6 6
Cessament per incompatibilitat 1 1 - -
Anul·lació moció de censura - - - -
Trencament del Pacte de Govern - - 1 1
Altres - - 3 3
Evolució dels canvis de govern
Legislatura Dimissió/Renuncia Pacte de Govern Moció de censura
1995-1999 23 4 22
1999-2003 20 10 24
2003-2007 15 12 30
2007-2011 20 17 18
2011-2015 25 13 10
2015-2019 14 39 5
2019-2023 2 - 1