Presidencia de la Generalitat

Eleccions locals 2011

Distribució per sexe

Distribució per partit

Regidors en la Comunitat Valenciana
  Dones Hòmens
  % % Total
PP 1.121 37,9 1.839 62,1 2.960
PSOE 728 38,6 1.156 61,4 1.884
BLOC 121 31,6 262 68,4 383
EU 48 29,6 114 70,4 162
Altres 125 31,5 272 68,5 397
Total regidors 2.143 37,0 3.643 63,0 5.786
Regidors per provincia
  Dones Hòmens
  % % Total
Alacant
PP35040,551559,5865
PSOE20939,432160,6530
BLOC2627,76872,394
EU1327,13572,948
Altres5634,610665,4162
Total Alacant65438,51.04561,51.699
Castelló
PP21032,743367,3643
PSOE12633,425166,6377
BLOC615,83284,238
EU321,41178,614
Altres1938,03162,050
Total Castelló36432,475867,61.122
València
PP56138,689161,41.452
PSOE39340,258459,8977
BLOC8935,516264,5251
EU3232,06868,0100
Altres5027,013573,0185
Total València1.12537,91.84062,12.965

Distribució per càrrec

Regidors en la Comunitat Valenciana
  Dones Hòmens
  % % Total
Alcalde/ssa 104 19,2 438 80,8 542
Vicealcalde/ssa 1 50,0 1 50,0 2
Tinent d'alcalde/ssa 562 37,8 925 62,2 1.487
Regidor/a 1.476 39,3 2.279 60,7 3.755
Total regidors 2.143 37,0 3.643 63,0 5.786
Regidors en la Comunitat
  Dones Hòmens
  % % Total
Alacant
Alcalde/ssa2819,911380,1141
Tinent d'alcalde/ssa15636,127663,9432
Regidor/a47041,765658,31.126
Total Alacant65438,51.04561,51.699
Castelló
Alcalde/ssa2216,311383,7135
Vicealcalde/ssa1100,000,01
Tinent d'alcalde/ssa9835,617764,4275
Regidor/a24334,246865,8711
Total Castelló36432,475867,61.122
València
Alcalde/ssa5420,321279,7266
Vicealcalde/ssa00,01100,01
Tinent d'alcalde/ssa30239,745860,3760
Regidor/a76939,71.16960,31.938
Total València1.12537,91.84062,12.965

Distrubució per municipis

Majories en la corporació municipal
  Majoria dones Majoria hòmens
  Municipis % Municipis % Total
Alacant 16 11,3 125 88,7 141
Castelló 14 10,4 121 89,6 135
València 31 11,7 235 88,3 266
Comunitat 61 11,3 481 88,7 542

Consulte les estadístiques sobre la composició del govern local per "Sexe i partit polític" i  "Sexe i càrrec" en municipis i comarques

Arxiu històric electoral
Banc de dades municipal

Altra informació d'interés