Presidencia de la Generalitat

Eleccions locals 2007

Distrubució per sexe

Distrubució per partit

Regidors en la Comunitat Valenciana
  Dones Hòmens
  % % Total
PP 966 35,0 1.797 65,0 2.763
PSOE 799 38,8 1.258 61,2 2.057
BLOC 57 21,9 203 78,1 260
EU 49 28,0 126 72,0 175
Altres 104 30,0 243 70,0 347
Total regidors 1.975 35,3 3.627 64,7 5.602
Regidors per provincies
  Dones Hòmens
  % % Total
Alacant
PP 302 37,2 511 62,8 813
PSOE 234 41,5 330 58,5 564
BLOC 21 24,1 66 75,9 87
EU 9 21,9 32 78,1 41
Altres 36 29,0 88 71,0 124
Total Alacant 602 37,0 1.027 63,0 1.629
Castelló
PP 165 28,5 414 71,5 579
PSOE 128 31,2 282 68,8 410
BLOC 4 18,2 18 81,8 22
EU 0 0,0 7 100,0 7
Altres 23 37,7 38 62,3 61
Total Castelló 320 29,7 759 70,3 1.079
València
PP 498 36,3 873 63,7 1.371
PSOE 437 40,4 646 59,6 1.083
BLOC 32 21,2 119 78,8 151
EU 40 31,5 87 68,5 127
Altres 45 27,8 117 72,2 162
Total València 1.052 36,4 1.842 63,6 2.894

Distrubució per càrrec

Regidors en la Comunitat Valenciana
  Dones Hòmens
  % % Total
Alcalde/ssa 98 18,1 444 81,9 542
Tinent d'alcalde/ssa 535 35,8 961 64,2 1.496
Regidor/a 1.342 37,6 2.222 62,4 3.564
Total regidors 1.975 35,3 3.627 64,7 5.602
Regidors per provincia
  Dones Hòmens
  % % Total
Alacant
Alcalde/ssa 30 21,3 111 78,7 141
Tinent d'alcalde/ssa 145 34,5 275 65,5 420
Regidor/a 427 40,0 641 60,0 1.068
Total Alacant 602 37,0 1.027 63,0 1.629
Castelló
Alcalde/ssa 12 8,9 123 91,1 135
Tinent d'alcalde/ssa 92 32,2 194 67,8 286
Regidorl/a 216 32,8 442 67,2 658
Total Castelló 320 29,7 759 70,3 1.079
València
Alcalde/ssa 56 21,1 210 78,9 266
Tinent d'alcalde/ssa 298 37,7 492 62,3 790
Regidor/a 699 38,0 1.139 62,0 1.838
Total València 1.053 36,4 1.841 63,6 2.894

Distrubució per municipis

Majories en la corporació municipal
  Majoria dones Majoria hòmens
  Municipis % Municipis % Total
Alacant 13 9,2 128 90,8 141
Castelló 7 5,2 128 94,8 135
València 24 9,0 242 91,0 266
Comunitat 44 8,1 498 91,9 542

Consulte les estadístiques sobre la composició del govern local per "Sexe i partit polític" i  "Sexe i càrrec" en municipis i comarques

Arxiu històric electoral
Banc de dades municipal

Altra informació de interés