Presidencia de la Generalitat

Mapa web

  1. FolderInstitucional 
  2. FolderBibliogràfica 
    1. Últimes revistes rebudes GVA Últim exemplar rebut de cadascún dels títols de revista als quals està suscrit el Servici d'Anàlisi Sociològic i Documentació actualment o que està en línia sense cost i és d'interés per als seus usuaris
    2. FolderSumaris de revistes Accés als sumaris de les revistes especialitzades que es reben en la biblioteca de Presidència sobre política, economia, estadística, sociologia, documentació i altres temes d'interés.
      1. Últimes revistes rebudes GVA Últim exemplar rebut de cadascún dels títols de revista als quals està suscrit el Servici d'Estudis i Documentació actualment o que està en línia sense cost i és d'interés per als seus usuaris