Presidencia de la Generalitat

Ambaixadors de la Comunitat Valenciana

2017Casa Regional Valenciana en París
per Decret 143/2017, (DOGV 09/10/2017)
2016 Joseph Almudéver Mateu
per Decret 144/2016, (DOGV 09/10/2016)
2015 José Ricardo Morales Malva
per Decret 172/2015, (DOCV 09/10/2015)
2008 Pedro Campos Calvo-Sotelo
per Decret 154/2008, (DOGV 16/10/2008)
2007 Selecció Espanyola Femenina de Bàsquet
per Decret 188/2007, (DOGV 08/10/2007)
2007 Selecció Espanyola de Bàsquet
per Decret 187/2007, (DOGV 08/10/2007)
2003 Jaume Matas Palou
per Decret 248/2003, (DOGV 09/12/2003). Retirada per Decret 49/2012 (DOCV 26/03/2012)