Presidencia de la Generalitat

Guardonats Premi a la Protecció del Medi Ambient

2017 Anna María Traveset Vilaginés
Doctora en Ciències Biològiques. Professora d'Investigació en IMEDEA (CSICUIB) de Mallorca.
2016 Miguel Bastos Araújo
Professor d'Investigació del CSIC. Museu Nacional de Ciències.
2015 Josep Peñuelas Reixach
Professor d'Investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) y del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) y director de la Unitat d'Ecologia Global en el CREAF.
2014 Pedro Jordano Barbudo
Doctor en Biologia. Professor d’Investigació del CSIC. Estació Biològica de Donyana.
2013 Xavier Querol Carceller
Llicenciat en Ciències Geològiques i doctor en Ciencies Geològiques per la Universitat de Barcelona. Membre del Comité Científic assessor de l'Organització Mundial de la Salut per a l'evaluació de les polítiques de qualitat de l'aire en la Unió Europea.
2012 Juan Luis Ramos Martín
Doctor en Ciències Biològiques i professor d'investigació de l'Estació Experimental del Zaidín del CSIC en Granada.
2011 Sixto Malato Rodríguez
Doctor en Ciències Químiques. Cap de grup d'investigació en CIEMAT i MICINN.
2010 Jordi Bascompte Sacrest
Professor d'Investigació del CSIC en l'Estació Biològica de Doñana IMEDEA.
2009 Carlos Manuel Duarte Quesada
Professor d'Investigació del CSIC. IMEDEA.
2008 Miquel Canals Artigas
Doctor en Ciències Geològiques. Director Grup d'Investigació de Geociències Marines. Universitat de Barcelona.
2007 Damià Barceló Culleres
Doctor en Química Analítica. Professor d'Investigació. IIQAB-CSIC. Barcelona.
2006 Rafael Fernández Rubio
Professor de la Universitat Politècnica de Madrid.
2005 Joan Grimalt Obrador
Membre del CSIC, Institut d'Investigació de Ciències Químiques i Ambientals.
2004 Álex Aguilar
Director del Grup de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona.
2003 Miguel Delibes de Castro
Doctor en Ciències Biològiques. Estació Biològica de Doñana.
2002 Rafael M. Jiménez Díaz
Doctor enginyer agrònom. Institut d'Agricultura Sostenible. Còrdova.
2001 Víctor de Lorenzo Prieto
Doctor en Ciències. Centre Nacional de Biotecnologia. CSIC.
2000 Ramón Martín Mateo
Doctor en Dret. Professor emèrit de la Universitat d'Alacant.
1999 Antonio Luque López
Doctor enginyer en Telecomunicació. Universitat Politècnica de Madrid.
1998 Filiberto López-Cadenas de Llano
Doctor enginyer forestal. Professor de la Univesitat Politècnica de Madrid.
1997 José María Baldasano Recio
Doctor en Ciències Químiques. Catedràtic de Projectes d'Enginyeria de la Univesitat Politècnica de Catalunya.
1996 José Luis Rubio Moreno
Doctor enginyer agrònom. Centre d'Investigacions sobre Desertificació.
1995 Francisco García Novo
Doctor en Ciències. Catedràtic d'Ecologia. Universitat de Sevilla.