Presidencia de la Generalitat

Premis de les lletres de la Generalitat

2016 Joan Francesc Mira i Casterà
per Decret 16/2016, (DOGV 09/10/2016)
2014 Manuel Vicent
per Decret 16/2014, (DOCV 08/10/2014)
Laura Gallego García
per Decret 17/2014, (DOCV 08/10/2014)
2012 Antonio Porpetta
per Decret 17/2012, (DOCV 08/10/2012)
2010 Santiago Posteguillo Gómez
per Decret 10/2010, (DOCV 09/10/2010)
2008 Juan Alfonso Gil Albors
per Decret 31/2008, (DOCV 07/10/2008)
2006 Guillermo Carnero Arbat
per Decret 5/2006, (DOCV 07/10/2006)
2004 Jaime Siles Ruiz
per Decreto 11/2004, (DOCV 08/10/2004)
2002 José Albi Fita
per Decret 15/2002, (DOCV 09/10/2002)
2000 Santiago Bru i Vidal
per Decret 14/2000, (DOCV 09/10/2000)
1998 Andrés Amorós Guardiola
per Decret 9/1998, (DOCV 09/10/1998)
1996 Pere Maria Orts i Bosch
per Decret 17/1996, (DOCV 09/10/1996)
1994 Francesc Ferrer Pastor
per Decret 4/1994 de 04/10/1994, (DOCV 07/10/1994)
1992 María Beneyto
per Resolució de 10/09/1992, (DOCV 01/10/1992)
1991 Enrique Cerdán Tato
per Resolució 10/09/1991, (DOCV 08/10/1991)
1990 Arcadi García Sanz
per Resolució 13/09/1990, (DOCV 19/12/1990)
1988 Germà Colon i Domenech
per Resolució 03/11/1988, (DOCV 21/11/1988)
1987 Francisco Brines Bañó
per Resolució 23/06/1987, (DOCV 04/08/1987)