Presidencia de la Generalitat

VIII Legislatura

Sisé govern (PP) des de 12/06/2014 a 26/06/2015
 • Alberto Fabra Part
  President
 • José Ciscar Bolufer
  Vicepresident i Portaveu del Consell (fins 29/05/2014) i Conseller de Presidència i
 • Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (fins al 12/06/2015)
 • Máximo Buch Torralva
  Conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
 • Juan Carlos Moragues Ferrer
  Conseller d'Hisenda i Administració Pública
 • Mª José Català Verdet
  Portaveu del Consell (des de 29/05/2014) i Consellera d'Educació, Cultura i Esport
 • Manuel Llombart Fuertes
  Conseller de Sanitat

 • Isabel Bonig Trigueros
  Consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient
 • Asunción Sánchez Zaplana
  Consellera de Benestar Social (fins al 12/06/2015)
 • Luis Santamaría Ruiz
  Conseller de Governació i Justícia
Quint govern (PP) des de 07/12/2012 a 12/06/2014
 • Alberto Fabra Part
  President
 • José Ciscar Bolufer
  Vicepresident i Portaveu del Consell (fins 29/05/2014) i Conseller de Presidència i
 • Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
 • Máximo Buch Torralva
  Conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
 • Juan Carlos Moragues Ferrer
  Conseller d'Hisenda i Administració Pública
 • Mª José Català Verdet
  Portaveu del Consell (des de 29/05/2014) i Consellera d'Educació, Cultura i Esport
 • Manuel Llombart Fuertes
  Conseller de Sanitat

 • Isabel Bonig Trigueros
  Consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient
 • Asunción Sánchez Zaplana
  Consellera de Benestar Social
 • Serafín Castellano Gómez
  Conseller de Governació i Justícia
Quart govern (PP) de 20/01/2012 a 07/12/2012
 • Alberto Fabra Part
  President
 • José Ciscar Bolufer
  Conseller de Presidència i Vicepresident i Portaveu del Consell
 • Máximo Buch Torralva
  Conseller d'Economia, Indústria i Comerç
 • José Manuel Vela Bargues
  Conseller d'Hisenda i Administració Pública. Cesa el 30/11/2012
 • Mª José Català Verdet
  Consellera d’Educació, Formació i Ocupació
 • Luis Rosado Bretón
  Conseller de Sanitat
 • Isabel Bonig Trigueros
  Consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient
 • Jorge Cabré Rico
  Conseller de Justícia i Benestar Social
 • Maritina Hernández Miñana
  Consellera d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
 • Dolores Johnson Sastre
  Consellera de Turisme, Cultura, Esport
 • Serafín Castellano Gómez
  Conseller de Governació
Tercer govern (PP) de 30/12/2011 a 20/01/2012
 • Alberto Fabra Part
  President
 • José Ciscar Bolufer
  Conseller de Presidència i Vicepresident i Portaveu del Consell
 • Enrique Verdeguer Puig
  Conseller d'Economia, Indústria i Comerç
 • José Manuel Vela Bargues
  Conseller d'Hisenda i Administració Pública
 • Mª José Català Verdet
  Consellera d'Educació, Formació i Ocupació
 • Luis Rosado Bretón
  Conseller de Sanitat
 • Isabel Bonig Trigueros
  Consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient
 • Jorge Cabré Rico
  Conseller de Justícia i Benestar Social
 • Maritina Hernández Miñana
  Consellera d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
 • Dolores Johnson Sastre
  Consellera de Turisme, Cultura, Esport
 • Serafín Castellano Gómez
  Conseller de Governació
Segón govern (PP) de 28/07/2011 a 30/12/2011
 • Paula Sánchez de León Guardiola
  Consellera de Presidència i Vicepresidenta del Consell
 • Enrique Verdeguer Puig
  Conseller d'Economia, Indústria i Comerç
 • José Manuel Vela Bargues
  Conseller d'Hisenda i Administració Pública
 • José Ciscar Bolufer
  Conseller d'Educació, Formació i Ocupació
 • Luis Rosado Bretón
  Conseller de Sanitat
 • Isabel Bonig Trigueros
  Consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient
 • Jorge Cabré Rico
  Conseller de Justícia i Benestar Social
 • Maritina Hernández Miñana
  Consellera d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
 • Dolores Johnson Sastre
  Consellera de Turisme, Cultura, Esport i Portaveu del Consell
 • Serafín Castellano Gómez
  Conseller de Governació
Primer govern (PP) de 22/06/2011 a 28/07/2011
 • Francisco Enrique Camps Ortiz
  President
 • Paula Sánchez de León Guardiola
  Consellera de Presidència i Vicepresidenta del Consell
 • Enrique Verdeguer Puig
  Conseller d'Economia, Indústria i Comerç
 • José Manuel Vela Bargues
  Conseller d'Hisenda i Administració Pública
 • José Ciscar Bolufer
  Conseller d'Educació, Formació i Ocupació
 • Luis Rosado Bretón
  Conseller de Sanitat
 • Isabel Bonig Trigueros
  Consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient
 • Jorge Cabré Rico
  Conseller de Justícia i Benestar Social
 • Maritina Hernández Miñana
  Consellera d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
 • Dolores Johnson Sastre
  Consellera de Turisme, Cultura, Esport i Portaveu del Consell
 • Serafín Castellano Gómez
  Conseller de Governació