Presidencia de la Generalitat

VII Legislatura

Tercer govern (PP) de 31/08/2009 a 22/06/2011
 • Francisco Enrique Camps Ortiz
  President
 • Vicente Rambla Momplet
  Conseller d'Indústria, Comerç i Innovació i Vicepresident 1r
 • Gerardo Camps Devesa
  Conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació i Vicepresident 2n
 • Juan Gabriel Cotino Ferrer
  Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda i Vicepresident 3r
 • Mario Flores Lanuza
  Conseller d'Infraestructures i Transport
 • Alejandro Font de Mora Turón
  Conseller d'Educació
 • Trinidad María Miró Mira
  Consellera de Cultura i Esport
 • Manuel Cervera Taulet
  Conseller de Sanitat
 • Belén Juste Picón
  Consellera de Turisme
 • Maritina Hernández Miñana
  Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
 • Paula Sánchez de León
  Consellera de Justícia i Administracions Públiques
 • Serafín Castellano Gómez
  Conseller de Governació
 • Angélica Such Ronda
  Consellera de Benestar Social
 • Rafael Blasco Castany
  Conseller d'Immigració i Ciutadania
Segon govern (PP) de 19/09/2008 a 31/08/2009
 • Francisco Enrique Camps Ortiz
  President
 • Vicente Rambla Momplet
  Conseller de Presidència i Vicepresident 1r
 • Gerardo Camps Devesa
  Conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació i Vicepresident 2n
 • Juan Gabriel Cotino Ferrer
  Conseller de Benestar Social y Vicepresident 3r
 • Mario Flores Lanuza
  Conseller d'Infraestructures i Transport
 • Alejandro Font de Mora Turón
  Conseller d'Educació
 • Trinidad María Miró Mira
  Consellera de Cultura i Esport
 • Manuel Cervera Taulet
  Conseller de Sanitat
 • Belén Juste Picón
  Consellera d'Indústria, Comerç i Innovació
 • Maritina Hernández Miñana
  Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
 • José Ramón García Antón
  Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda
 • Paula Sánchez de León
  Consellera de Justícia i Administracions Públiques
 • Serafín Castellano Gómez
  Conseller de Governació
 • Angélica Such Ronda
  Consellera de Turisme
 • Rafael Blasco Castany
  Conseller d'Immigració i Ciutadania
Primer govern (PP) de 29/06/2007 a 19/09/2008
 • Francisco Enrique Camps Ortiz
  Presidente
 • Vicente Rambla Momplet
  Conseller de Presidència i Vicepresident 1r
 • Gerardo Camps Devesa
  Conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació i Vicepresident 2n
 • Juan Gabriel Cotino Ferrer
  Conseller de Benestar Social i Vicepresident 3r
 • Mario Flores Lanuza
  Conseller d'Infraestructures i Transport
 • Alejandro Font de Mora Turón
  Conseller d'Educació
 • Trinidad María Miró Mira
  Consellera de Cultura i Esport
 • Manuel Cervera Taulet
  Conseller de Sanitat
 • Belén Juste Picón
  Consellera d'Indústria, Comerç i Innovació
 • Maritina Hernández Miñana
  Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
 • José Ramón García Antón
  Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda
 • Fernando de Rosa Torner
  Conseller de Justícia i Administracions Públiques
 • Serafín Castellano Gómez
  Conseller de Governació
 • Angélica Such Ronda
  Consellera de Turisme
 • Rafael Blasco Castany
  Conseller d'Immigració i Ciutadania