Presidencia de la Generalitat

VI Legislatura

Tercer govern (PP) de 30/05/2006 a 29/06/2007
 • Francisco Enrique Camps Ortiz
  President
 • Víctor Campos Guinot
  Vicepresident
 • Gerardo Camps Devesa
  Conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació
 • Miguel Peralta Viñes
  Conseller de Justícia i Administracions Públiques
 • José Ramón García Antón
  Conseller d'Infraestructures i Transport
 • Alejandro Font de Mora Turón
  Conseller de Cultura, Educació i Esport
 • Rafael Blasco Castany
  Conseller de Sanitat
 • Justo Nieto Nieto
  Conseller d'Empresa, Universitat i Ciència
 • Juan Gabriel Cotino Ferrer
  Conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació
 • Esteban González Pons
  Conseller de Territori i Vivenda
 • Alicia de Miguel García
  Consellera de Benestar Social
 • María Milagrosa Martínez Navarro
  Consellera de Turisme
 • Vicente Rambla Momplet
  Conseller de Relacions Institucionals i Comunicació i Portaveu del Consell de la Generalitat (sense cartera)
 • Gema Amor Pérez
  Consellera de Cooperació i Participació (sense cartera)
Segón govern (PP) de 27/08/2004 a 30/05/2006
 • Francisco Enrique Camps Ortiz
  President
 • Víctor Campos Guinot
  Vicepresident
 • Gerardo Camps Devesa
  Conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació
 • Miguel Peralta Viñes
  Conseller de Justícia i Administracions Públiques
 • José Ramón García Antón
  Conseller d'Infraestructures i Transport
 • Alejandro Font de Mora Turón
  Conseller de Cultura, Educació i Esport
 • Vicente Rambla Momplet
  Conseller de Sanitat
 • Justo Nieto Nieto
  Conseller d'Empresa, Universitat i Ciència
 • Juan Gabriel Cotino Ferrer
  Conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació
 • Rafael Blasco Castany
  Conseller de Territori i Vivenda
 • Alicia de Miguel García
  Consellera de Benestar Social
 • María Milagrosa Martínez Navarro
  Consellera de Turisme
 • Esteban González Pons
  Conseller de Relacions Institucionals i Comunicació i Portaveu del Consell de la Generalitat (sense cartera)
 • Gema Amor Pérez
  Consellera de Cooperació i Participació (sense cartera)
Primer govern (PP) de 21/06/2003 a 27/08/2004
 • Francisco Enrique Camps Ortiz
  President
 • Alejandro Font de Mora Turón
  Conseller de Presidència
 • Gerardo Camps Devesa
  Conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació
 • Víctor Campos Guinot
  Conseller de Justícia i Administracions Públiques
 • José Ramón García Antón
  Conseller d'Infraestructures i Transport
 • Esteban González Pons
  Conseller de Cultura, Educació i Esport
 • Vicente Rambla Momplet
  Conseller de Sanitat
 • Miguel Peralta Viñes
  Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme
 • Gema Amor Pérez
  Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació
 • Rafael Blasco Castany
  Conseller de Territori i Vivenda
 • Alicia de Miguel García
  Consellera de Benestar Social