Presidencia de la Generalitat

IX Legislatura

Primer govern (PSOE+Compromís) de 29/06/2015
Nomenament dels membres del Consell