Presidencia de la Generalitat

III Legislatura

Segon govern (PSPV-PSOE) de 12/07/1993 a 06/07/1995
 • Joan Lerma i Blasco
  President
 • Aurelio Martínez Estévez
  Conseller d'Economia i Hisenda
 • Luis Berenguer Fuster
  Conseller d'Administració Pública
 • Eugenio Burriel de Orueta
  Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport
 • Pilar Pedraza Martínez
  Consellera de Cultura
 • Joan Romero González
  Conseller d'Educació i Ciència
 • Joaquín Colomer Sala
  Conseller de Sanitat i Consum
 • Francisco Javier Sanahuja Sanchís
  Conseller de Treball i Assumptes Socials
 • Martín Sevilla Jiménez
  Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme
 • Josep María Coll Comín
  Conseller d'Agricultura i Pesca
 • Emèrit Bono i Martínez
  Conseller de Medi Ambient
Primer govern (PSPV-PSOE) de 16/07/1991 a 12/07/1993
 • Joan Lerma i Blasco
  President
 • Antonio Birlanga Casanova
  Conseller d'Economia i Hisenda
 • Emèrit Bono i Martínez
  Conseller d'Administració Pública
 • Eugenio Burriel de Orueta
  Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport
 • Andreu López Blasco
  Conseller de Cultura, Educació i Ciència
 • Joaquín Colomer Sala
  Conseller de Sanitat i Consum
 • Martín Sevilla Jiménez
  Conseller de Treball i Assumptes Socials
 • Andrés García Reche
  Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme
 • Luis Font de Mora Montesinos
  Conseller d'Agricultura i Pesca
 • Antoni Escarré Esteve
  Conseller de Medi Ambient