Presidencia de la Generalitat

III Legislatura

Segon govern (PSPV-PSOE) de 12/07/1993 a 06/07/1995
  • Joan Lerma i Blasco
    President
  • Aurelio Martínez Estévez
    Conseller d'Economia i Hisenda
  • Luis Berenguer Fuster
    Conseller d'Administració Pública
  • Eugenio Burriel de Orueta
    Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport
  • Pilar Pedraza Martínez
    Consellera de Cultura
  • Joan Romero González
    Conseller d'Educació i Ciència
  • Joaquín Colomer Sala
    Conseller de Sanitat i Consum
  • Francisco Javier Sanahuja Sanchís
    Conseller de Treball i Assumptes Socials
  • Martín Sevilla Jiménez
    Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme
  • Josep María Coll Comín
    Conseller d'Agricultura i Pesca
  • Emèrit Bono i Martínez
    Conseller de Medi Ambient
Primer govern (PSPV-PSOE) de 16/07/1991 a 12/07/1993
  • Joan Lerma i Blasco
    President
  • Antonio Birlanga Casanova
    Conseller d'Economia i Hisenda
  • Emèrit Bono i Martínez
    Conseller d'Administració Pública
  • Eugenio Burriel de Orueta
    Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport
  • Andreu López Blasco
    Conseller de Cultura, Educació i Ciència
  • Joaquín Colomer Sala
    Conseller de Sanitat i Consum
  • Martín Sevilla Jiménez
    Conseller de Treball i Assumptes Socials
  • Andrés García Reche
    Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme
  • Luis Font de Mora Montesinos
    Conseller d'Agricultura i Pesca
  • Antoni Escarré Esteve
    Conseller de Medi Ambient