Presidencia de la Generalitat

II Legislatura

Tercer govern (PSPV-PSOE) de 30/12/1989 a 16/07/1991
 • Joan Lerma i Blasco
  President
 • Antonio Birlanga Casanova
  Conseller d'Economia i Hisenda
 • Emèrit Bono i Martínez
  Conseller d'Administració Pública
 • Eugenio Burriel de Orueta
  Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
 • Antoni Escarré Esteve
  Conseller de Cultura, Educació i Ciència
 • Joaquín Colomer Sala
  Conseller de Sanitat i Consum
 • Miguel Doménech Pastor
  Conseller de Treball i Seguretat Social
 • Andrés García Reche
  Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme
 • Luis Font de Mora Montesinos
  Conseller d'Agricultura i Pesca
Segon govern (PSPV-PSOE) de 19/09/1989 a 30/12/1989
 • Joan Lerma i Blasco
  President
 • Antonio Birlanga Casanova
  Conseller d'Economia i Hisenda
 • Emèrit Bono i Martínez
  Conseller d'Administració Pública
 • Rafael Blasco Castany
  Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
 • Antoni Escarré Esteve
  Conseller de Cultura, Educació i Ciència
 • Joaquín Colomer Sala
  Conseller de Sanitat i Consum
 • Miguel Doménech Pastor
  Conseller de Treball i Seguretat Social
 • Andrés García Reche
  Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme
 • Luis Font de Mora Montesinos
  Conseller d'Agricultura i Pesca
Primer govern (PSPV-PSOE) de 27-07-1987 a 19-09-1989
 • Antonio Birlanga Casanova
  Conseller d'Economia i Hisenda
 • Joaquín Azagra Ros
  Conseller d'Administració Pública
 • Rafael Blasco Castany
  Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
 • Ciprià Císcar i Casaban
  Conseller de Cultura, Educació i Ciència
 • Joaquín Colomer Sala
  Conseller de Sanitat i Consum
 • Miguel Doménech Pastor
  Conseller de Treball i Seguretat Social
 • Andrés García Reche
  Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme
 • Luis Font de Mora Montesinos
  Conseller d'Agricultura i Pesca