Presidencia de la Generalitat

I Legislatura

Tercer govern (PSPV-PSOE) de 23/02/1987 a 27/07/1987
 • Joan Lerma i Blasco
  President
 • Felipe Guardiola Sellés
  Vicepresident
 • Vicent Soler i Marco
  Conseller d'Administració Pública
 • Antonio Birlanga Casanova
  Conseller d'Economia i Hisenda
 • Rafael Blasco Castany
  Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme
 • Ciprià Císcar i Casaban
  Conseller de Cultura, Educació i Ciència
 • Joaquín Colomer Sala
  Conseller de Sanitat i Consum
 • Miguel Doménech Pastor
  Conseller de Treball i Seguretat Social
 • Andrés García Reche
  Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme
 • Luis Font de Mora Montesinos
  Conseller d'Agricultura i Pesca
Segon govern (PSPV-PSOE) de 24/07/1985 a 23/02/1987
 • Joan Lerma i Blasco
  President
 • Felipe Guardiola Sellés
  Vicepresident
 • Vicent Soler i Marco
  Conseller d'Administració Pública
 • Antonio Birlanga Casanova
  Conseller d'Economia i Hisenda
 • Rafael Blasco Castany
  Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme
 • Ciprià Císcar i Casaban
  Conseller de Cultura, Educació i Ciència
 • Joaquín Colomer Sala
  Conseller de Sanitat i Consum
 • Miguel Doménech Pastor
  Conseller de Treball i Seguretat Social
 • Segundo Bru Parra
  Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme
 • Luis Font de Mora Montesinos
  Conseller d'Agricultura i Pesca
Primer govern (PSPV-PSOE) de 28/06/1983 a 24/07/1985
 • Joan Lerma i Blasco
  President
 • Felipe Guardiola Sellés
  Vicepresident i Conseller de Governació
 • Rafael Blasco Castany
  Conseller de la Presidència
 • Antonio Birlanga Casanova
  Conseller d'Economía i Hisenda
 • Vicente Llombart Rosa
  Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports
 • Ciprià Císcar i Casaban
  Conseller de Cultura, Educació i Ciència
 • Miguel Ángel Millana Sansaturio
  Conseller de Sanitat, Seguretat Social i Treball
 • Segundo Bru Parra
  Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme
 • Luis Font de Mora Montesinos
  Conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació