Presidencia de la Generalitat

Govern Preautonòmic

Octau govern preautonòmic (UCD) d'01/10/1980 a 15/06/1981
 • Enrique Monsonís Domingo
  President
 • Felipe Guardiola Sellés
  Vicepresident i Conseller d'Interior
 • Ciprià Císcar i Casaban
  Conseller de Cultura
 • Segundo Bru Parra
  Conseller d'Economia, Comerç i Indústria
 • Salvador López Sanz
  Conseller de Sanitat i Seguretat Social
 • Jose Luis Sorribes Mur
  Conseller adjunt a la Presidència
 • Jorge Navarro Canuto
  Conseller de Hisenda
 • Luis Verdú López Sanz
  Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme
 • Amparo Cabanes Pecourt
  Consellera d'Educació
 • José Antonio Bordils Ferrer
  Conseller d'Agricultura i Pesca. Cessa el 15/07/1982
 • Ángel Luna González
  Conseller de Treball
 • Vicente Gómez Chirivella
  Conseller de Transport Turisme
Sèptim govern preautonòmic (UCD) de 15/06/1981 a 15/09/1981
 • Enrique Monsonís Domingo
  President
  Conseller d'Economia i Hisenda i Interior
 • José Peris Soler
  Conseller d'Educació i Cultura
  Conseller de Sanitat i Seguretat Social
  Conseller de Treball
 • Leonardo Ramón Sales
  Conseller d'Indústria i Comerç i Agricultura
 • José Luis Sorribes Mur
  Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme
  Conseller de Turisme
  Conseller de Transports i Benestar Social
Sext govern preautonòmic (UCD) d'01/10/1980 a 15/06/1981
 • Enrique Monsonís Domingo
  President
  Conseller d'Economia i Hisenda i Interior
  Conseller de Treball
 • José Peris Soler
  Conseller d'Educació i Cultura
  Conseller de Sanitat i Seguretat Social
 • Leonardo Ramón Sales
  Conseller d'Indústria i Comerç i Agricultura
 • José Luis Sorribes Mur
  Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme
  Conseller de Turisme
  Conseller de Transports i Benestar Social
Quint govern preautonòmic (UCD) de 17/12/1979 a 01/10/1980
 • Enrique Monsonís Domingo
  President
  Conseller d'Economia i Hisenda i Interior
  Conseller de Treball
 • José Peris Soler
  Conseller d'Educació i Cultura
  Conseller de Sanitat i Seguretat Social
 • Leonardo Ramón Sales
  Conseller d'Indústria i Comerç i Agricultura
 • Antonio Espinosa Chapinal
  Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme
  Conseller de Turisme
  Conseller de Transports i Benestar Social
  Cessa el 15/07/1980
Quart govern preautonòmic (PSPV-PSOE+UCD+PCPV-PCE) de 14/09/1979 a 17/12/1979
 • Josep Lluís Albiñana Olmos
  President
 • Enrique Monsonís Domingo
  Conseller d'Economia i Hisenda, Interior i Treball, Obres Públiques i Urbanisme i Turisme
 • Antonio Espinosa Chapinal
  Conseller de Transports i Benestar Social
 • José Peris Soler
  Conseller d'Educació i Cultura i Sanitat i Seguretat Social
 • Antonio García Miralles
  Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme
 • Leonardo Ramón Sales
  Conseller d'Indústria i Comerç i Agricultura
 • José Beviá Pastor
  Conseller sense cartera
 • Antonio José Tirado Jiménez
  Conseller sense cartera
 • Adela Pla Pastor
  Consellera sense cartera
 • José Galán Peláez
  Conseller sense cartera
 • Francisco Armell Valero
  Conseller per la Diputació Provincial d'Alacant
 • Salvador Miro San Juan
  Conseller per la Diputació Provincial d'Alacant
 • Luis Verdú López
  Conseller per la Diputació Provincial d'Alacant
 • Juan Forés Escurra
  Conseller per la Diputació Provincial de Castelló
 • Abilio Lázaro Mengod
  Conseller per la Diputació Provincial de Castelló
 • Julián Sanmillán Rius
  Conseller per la Diputació Provincial de Castelló
 • Manuel Girona Rubio
  Conseller per la Diputació Provincial de València
 • Vicente Gómez Chirivella
  Conseller per la Diputació Provincial de València
 • Benjamín March Civera
  Conseller per la Diputació Provincial de València
Tercer govern preautonòmic (PSPV-PSOE+UCD+PCPV-PCE) de 30/06/1979 a 14/09/1979
 • Josep Lluís Albiñana Olmos
  President
 • Enrique Monsonís Domingo
  Conseller d'Economia i Hisenda, Interior i Treball, Obres Públiques i Urbanisme i Turisme
 • Antonio Espinosa Chapinal
  Conseller de Transports i Benestar Social
 • José Peris Soler
  Conseller d'Educació i Cultura i Sanitat i Seguretat Social
 • Antonio García Miralles
  Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme
 • Leonardo Ramón Sales
  Conseller d'Indústria i Comerç i Agricultura
 • José Beviá Pastor
  Conseller sense cartera
 • Antonio García Miralles
  Conseller sense cartera
 • Adela Pla Pastor
  Consellera sense cartera
 • José Galán Peláez
  Conseller sense cartera
 • Francisco Armell Valero
  Conseller per la Diputació Provincial d'Alacant
 • Salvador Miro San Juan
  Conseller per la Diputació Provincial d'Alacant
 • Luis Verdú López
  Conseller per la Diputació Provincial d'Alacant
 • Juan Forés Escurra
  Conseller per la Diputació Provincial de Castelló
 • Abilio Lázaro Mengod
  Conseller per la Diputació Provincial de Castelló
 • Julián Sanmillán Rius
  Conseller per la Diputació Provincial de Castelló
 • Manuel Girona Rubio
  Conseller per la Diputació Provincial de València
 • Vicente Gómez Chirivella
  Conseller per la Diputació Provincial de València
 • Benjamín March Civera
  Conseller per la Diputació Provincial de València
Segon govern preautonòmic (PSOE+UCD+AP+PSP+USPV+PCPV-PCE) d'01/11/1978 a 30/06/1979
 • Josep Lluís Albiñana Olmos
  President
 • Javier Aguirre de la Hoz
  Conseller d'Economia i Hisenda
 • Fernando Vidal Gil
  Conseller d'Interior
 • José Luis Barceló Rodríguez
  Conseller d'Educació i Ciència
 • Antonio García Miralles
  Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme
 • Joan Lerma i Blasco
  Conseller de Treball
 • Leonardo Ramón Sales
  Conseller d'Indústria i Comerç
 • Enrique Monsonís Domingo
  Conseller d'Agricultura
 • Alberto Jarabo Payá
  Conseller de Turisme
 • Manuel Sánchez Ayuso
  Conseller de Sanitat i Seguretat Social
 • José Beviá Pastor
  Conseller de Cultura
 • José Galán Peláez
  Conseller de Transports i Benestar Social
 • Bernardo Heredia Gutiérrez
  Conseller sense cartera Alacant
 • Luis Ramón Martínez Pérez
  Conseller sense cartera Castelló
 • Ignacio Docavo Alberti
  Conseller sense cartera València
Primer govern preautonòmic (PSOE+UCD+AP+PSP+USPV+PCPV-PCE) de 10/04/1978 a 01/11/1978
 • Josep Lluís Albiñana Olmos
  President
 • Javier Aguirre de la Hoz
  Conseller d'Economia i Hisenda
 • Fernando Vidal Gil
  Conseller d'Interior
 • José Luis Barceló Rodríguez
  Conseller d'Educació i Ciència
 • Antonio García Miralles
  Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme
 • Joan Lerma i Blasco
  Conseller de Treball
 • Leonardo Ramón Sales
  Conseller d'Indústria i Comerç
 • Enrique Monsonís Domingo
  Conseller d'Agricultura
 • Alberto Jarabo Payá
  Conseller de Turisme
 • Manuel Sánchez Ayuso
  Conseller de Sanitat i Seguretat Social
 • José Beviá Pastor
  Conseller de Cultura
 • Emèrit Bono i Martínez
  Conseller de Transports i Benestar Social
 • Bernardo Heredia Gutiérrez
  Conseller sense cartera Alacant
 • Luis Ramón Martínez Pérez
  Conseller sense cartera Castelló
 • Ignacio Docavo Alberti
  Conseller sense cartera València