Presidencia de la Generalitat

Govern de Transició

Segón govern de Transició (PSPV-PSOE+UCD+PCPV-PCE) de 01/12/1982 a 28/06/1983
 • Joan Lerma i Blasco
  President
 • Felipe Guardiola Sellés
  Vicepresident i Conseller de Governació
 • Antonio Birlanga Casanova
  Conseller de Hisenda
 • Ciprià Císcar i Casaban
  Conseller de Cultura, Educació i Ciència
 • Ángel Luna González
  Conseller de Sanitat, Treball i Seguretat Social
 • Segundo Bru Parra
  Conseller de Comerç i Indústria
 • Luis Verdú López
  Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme
 • Manuel Tarancón Fandos
  Conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació
 • Vicente Gómez Chirivella
  Conseller de Transports i Turisme
 • Enrique Monsonís Domingo
  Conseller sense cartera
 • Jorge Navarro Canuto
  Conseller sense cartera
 • José Luis Sorribes Mur
  Conseller sense cartera
 • Amparo Cabanes Pecourt
  Consellera sense cartera
Primer govern de Transición (UCD+PSPV-PSOE+PCPV-PCE) de 11/08/1982 a 01/12/1982
 • Enrique Monsonís Domingo
  President
 • Felipe Guardiola Sellés
  Vicepresident i Conseller d'Interior
 • Ciprià Císcar i Casaban
  Conseller de Cultura
  Conseller de Sanitat i Seguretat Social de 11/08/1982 a 29/09/1982
 • Segundo Bru Parra
  Conseller d'Economia, Comerç i Indústria
 • José Luis Sorribes Mur
  Conseller adjunt a la Presidència
 • Jorge Navarro Canuto
  Conseller d'Hisenda
 • Luis Verdú López Sanz
  Conseller d'Obres Públiques i Urbanisme
 • Ángel Luna González.
  Conseller de Treball
  Conseller de Sanitat i Seguretat Social de 29/09/1982 a 01/12/1982
 • Amparo Cabanes Pecourt
  Consellera d'Educació
 • Vicente Gómez Chirivella
  Conseller de Transport i Turisme