Presidencia de la Generalitat

Informació socioeconòmica dels municipis

17.05.2014

  • Dins de l'apartat de Dades estadístiques: Scio-econòmic es pot trobar:
  • Pressupost municipal
  • Gasto mitjà per habitant
  • Deute viu