Presidencia de la Generalitat

Mapa web

  1. FolderBibliogràfica 
    1. Últimes revistes rebudes GVA Últim exemplar rebut de cadascún dels títols de revista als quals està suscrit el Servici d'Anàlisi Sociològic i Documentació actualment o que està en línia sense cost i és d'interés per als seus usuaris
    2. FolderSumaris de revistes Accés als sumaris de les revistes especialitzades que es reben en la biblioteca de Presidència sobre política, economia, estadística, sociologia, documentació i altres temes d'interés.
      1. Últimes revistes rebudes GVA Últim exemplar rebut de cadascún dels títols de revista als quals està suscrit el Servici d'Estudis i Documentació actualment o que està en línia sense cost i és d'interés per als seus usuaris