Banc de dades municipal

Està en Inici

Ārea privada

Al banc de Dades Municipal pot trobar la següent informació:

  • Informació Estadística Inclou aspectes territorials, econòmics i demogràfics.
  • Equipaments i Infraestructures Inclou les d‘àmbits socials, sanitaris, educatius i culturals.
  • Últimes Eleccions Resultats de les últimes eleccions.
  • Govern Local Composició del govern local i mocions de censura de la legislatura actual.
  • Inversions Informació de les actuacions del Consell des de l‘any 1995 en els diversos àmbits geogràfics de la Comunitat Valenciana.