banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Alacant/Alicante

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Província Comunitat
Padró - 2021 (persones)

1.881.762   

5.058.138   

Variació Padró - 2020/2021 (%)

0,10

0,02

Població respecte de la comunitat - 2021 (%)

37,20

 
Densitat de població - 2021 (Hab./Km2)

323,52

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

52.904   

150.210   

 
Característiques de la població (Padró 2021)
  Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,20

15,28

De 16 a 29 anys (%)

14,25

14,33

De 30 a 64 anys (%)

50,43

50,70

Majors de 64 anys (%)

20,12

19,69

Índex de dependència (%)

54,59

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

1.122.706   

3.348.878   

Extrangers (persones)

373.423   

751.616   

Naixcuts a la CV (%)

59,66

66,21

Extrangers (%)

19,84

14,86

 
Característiques censals de 2011
  Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.844.730   

4.990.345   

Analfabets i sense estudis (%)

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

15,67

17,80