banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Alacant/Alicante

Dades estadístiques - Demografia


Població
  Província Comunitat
Padró - 2020 (persones)

1.879.888   

5.057.353   

Variació Padró - 2019/2020 (%)

1,14

1,07

Població respecte de la comunitat - 2020 (%)

37,17

 
Densitat de població - 2020 (Hab./Km2)

323,20

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

48.844   

139.862   

 
Característiques de la població (Padró 2020)
  Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,49

15,58

De 16 a 29 anys (%)

14,25

14,27

De 30 a 64 anys (%)

50,42

50,74

Majors de 64 anys (%)

19,84

19,41

Índex de dependència (%)

54,64

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

1.121.023   

3.349.756   

Extrangers (persones)

374.618   

752.131   

Naixcuts a la CV (%)

59,63

66,24

Extrangers (%)

19,93

14,87

 
Característiques censals de 2011
  Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.844.730   

4.990.345   

Analfabets i sense estudis (%)

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

15,67

17,80