banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Torrent

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2020 (persones)

83.962    

359.337    

2.591.875    

5.057.353    

Variaciˇ Padrˇ - 2019/2020 (%)

2,13

1,41

1,04

1,07

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2020 (%)

23,37

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2020 (%)

3,24

13,86

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2020 (%)

1,66

7,11

51,25

 
Densitat de poblaciˇ - 2020 (Hab./Km2)

1.211,22

2.010,39

239,85

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

1.383    

5.449    

78.653    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2020)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

17,85

17,16

15,60

15,58

De 16 a 29 anys (%)

15,18

14,58

14,33

14,27

De 30 a 64 anys (%)

51,04

51,49

50,95

50,74

Majors de 64 anys (%)

15,93

16,78

19,12

19,41

═ndex de dependŔncia (%)

51,01

51,36

53,17

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

57.340    

243.429    

1.838.063    

3.349.756    

Extrangers (persones)

9.078    

34.802    

288.521    

752.131    

Naixcuts a la CV (%)

68,29

67,74

70,92

66,24

Extrangers (%)

10,81

9,69

11,13

14,87

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

80.125    

347.695    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

11,77

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

14,42

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

58,22

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

15,59

--

19,88

17,80