banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Riola

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2022 (euros/habitant)

639,48

1.260,36

1.059,76

1.097,59

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

597,65

1.202,36

974,25

972,15

Deute Viu del municipi - 2021 (euros/habitant)

132,92

323,95

340,89

240,88

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

19,30

39,26

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

55,83

55,19

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,07

0,88

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2022 (euros)

27.607,07

50.054,92

51.932,91

49.070    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

111    

5.016    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

8,11

6,92

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

14,41

13,72

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

77,48

78,87

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

39,64

37,84

35,30

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

1,10

2,02

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

1,75

2,63

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

4,70

5,37

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

11,18

18,71

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

5,46

8,70

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

8,67

9,86

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

559    

27.681    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

20,80

1.720,85

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

526,91

25.570,40

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

3,72

6,22

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

94,26

92,38

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

85,86

82,38

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

479,96

22.802,52

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

40,70

57,07

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

59,12

34,20

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

0,18

7,83

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2010 (%)

0    

0,90

16,73

15,95