banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Oliva

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2020 (persones)

25.224    

174.129    

2.591.875    

5.057.353    

Variaciˇ Padrˇ - 2019/2020 (%)

0,49

1,29

1,04

1,07

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2020 (%)

14,49

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2020 (%)

0,97

6,72

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,50

3,44

51,25

 
Densitat de poblaciˇ - 2020 (Hab./Km2)

420,89

405,14

239,85

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

987    

6.108    

78.653    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2020)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,47

15,28

15,60

15,58

De 16 a 29 anys (%)

14,10

14,54

14,33

14,27

De 30 a 64 anys (%)

49,68

50,88

50,95

50,74

Majors de 64 anys (%)

20,74

19,30

19,12

19,41

═ndex de dependŔncia (%)

56,78

52,86

53,17

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

17.473    

122.449    

1.838.063    

3.349.756    

Extrangers (persones)

4.797    

27.823    

288.521    

752.131    

Naixcuts a la CV (%)

69,27

70,32

70,92

66,24

Extrangers (%)

19,02

15,98

11,13

14,87

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

26.900    

178.395    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

11,52

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

18,59

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

54,39

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

15,50

--

19,88

17,80