banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Chiva

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

779,47

940,26

969,20

982,40

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.013,40

1.083,25

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

80,55

407,55

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

52,39

38,98

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

52,71

51,98

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,53

0,79

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

78.682,64

57.188,73

51.960,95

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

1.085    

2.593    

180.753    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

7,56

8,95

6,46

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

12,72

14,54

11,10

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

79,72

152,33

82,44

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

36,13

37,10

35,92

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

2,30

1,20

1,99

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

2,95

1,81

2,67

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

5,07

3,28

5,29

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

17,88

11,99

18,62

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

7,47

5,17

8,41

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

7,93

8,29

9,55

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

17.873    

81.737    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

770,31

2.877,02

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

16.234,11

78.079,79

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

4,31

3,52

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

90,83

95,53

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

88,27

90,55

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

15.776,43

74.016,08

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

5,10

4,50

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

35,56

20,96

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

50,48

65,70

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

8,86

8,84

17,04

16,21