banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Caudete de las Fuentes

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

1.525,66

862,55

996,81

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

1.318,15

819,95

974,25

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

91,40

45,83

359,54

257,05

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

33,02

32,72

39,43

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

65,14

57,64

49,82

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

2,52

1,51

0,97

0,95

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

18.142,17

24.337,29

51.976,97

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

45    

2.279    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

<4

9,78

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

<4

12,02

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

<4

72,14

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

<4

39,84

35,30

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

0,79

2,02

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

1,14

2,63

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

3,55

5,37

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

10,75

18,71

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

5,57

8,70

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

8,29

9,86

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.460    

172.103    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

23,16

1.162,40

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

3.387,02

170.602,58

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,67

0,68

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

97,89

99,13

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

90,13

95,07

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.118,51

163.614,88

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

11,33

10,22

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

69,37

32,45

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

18,28

31,78

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

1,02

25,54

17,04

16,21