banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Catarroja

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2021 (persones)

28.509    

181.702    

2.589.312    

5.058.138    

Variaciˇ Padrˇ - 2020/2021 (%)

-0,35

0,42

-0,10

0,02

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2021 (%)

15,69

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2021 (%)

1,10

7,02

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2021 (%)

0,56

3,59

51,19

 
Densitat de poblaciˇ - 2021 (Hab./Km2)

2.186,27

1.093,34

239,62

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

490    

2.923    

83.944    

150.210    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2021)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

18,45

16,92

15,29

15,28

De 16 a 29 anys (%)

13,25

13,74

14,44

14,33

De 30 a 64 anys (%)

52,15

52,35

50,87

50,70

Majors de 64 anys (%)

16,15

16,99

19,40

19,69

═ndex de dependŔncia (%)

52,90

51,30

53,10

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

21.308    

130.220    

1.835.355    

3.348.878    

Extrangers (persones)

2.503    

15.796    

289.048    

751.616    

Naixcuts a la CV (%)

74,74

71,67

70,88

66,21

Extrangers (%)

8,78

8,69

11,16

14,86

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

27.550    

172.665    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

9,92

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

14,75

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

56,31

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

19,02

--

19,88

17,80