banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Catarroja

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

711,74

768,06

996,81

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

717,98

778,15

974,25

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

93,14

56,44

359,54

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

40,51

40,04

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

48,62

50,30

49,82

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,94

0,81

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

45.310,63

56.713,90

51.976,97

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

2.011    

11.477    

184.418    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

9,60

9,95

6,32

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

11,19

11,50

11,08

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

79,21

78,47

82,59

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

39,48

40    

35,30

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

1,89

1,39

2,02

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

2,73

2,27

2,63

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

5,07

4,49

5,37

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

14,32

13,78

18,71

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

7,06

6,59

8,70

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

8,65

9,04

9,86

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.304    

16.619    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

197,84

2.314,82

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.009,59

13.847,67

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

15,17

13,93

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

77,42

83,32

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

64,61

72,35

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

842,53

12.024,53

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

69,90

33,29

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

28,95

55,76

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

1,08

10,78

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,07

0,16

17,04

16,21