banc de dades municipal

Dades estadístiques | Demografia | Benirredrā

Dades estadístiques - Demografia


Poblaciķ
    Municipi Comarca Província Comunitat
Padrķ - 2021 (persones)

1.547    

174.578    

2.589.312    

5.058.138    

Variaciķ Padrķ - 2020/2021 (%)

-0,51

0,26

-0,10

0,02

Poblaciķ respecte de la comarca - 2021 (%)

0,89

     
Poblaciķ respecte de la província - 2021 (%)

0,06

6,74

   
Poblaciķ respecte de la comunitat - 2021 (%)

0,03

3,45

51,19

 
Densitat de poblaciķ - 2021 (Hab./Km2)

3.966,67

406,18

239,62

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

37    

6.350    

83.944    

150.210    

 
Característiques de la poblaciķ (Padrķ 2021)
    Municipi Comarca Província Comunitat
Menors de 16 anys (%)

12,61

15,01

15,29

15,28

De 16 a 29 anys (%)

15,19

14,58

14,44

14,33

De 30 a 64 anys (%)

47,83

50,87

50,87

50,70

Majors de 64 anys (%)

24,37

19,54

19,40

19,69

Índex de dependčncia (%)

58,67

52,79

53,10

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

1.260    

122.283    

1.835.355    

3.348.878    

Extrangers (persones)

79    

28.123    

289.048    

751.616    

Naixcuts a la CV (%)

81,45

70,04

70,88

66,21

Extrangers (%)

5,11

16,11

11,16

14,86

 
Característiques censals de 2011
    Municipi Comarca Província Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

1.630    

178.395    

2.553.410    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

9,91

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

14,82

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

55,39

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

19,88

17,80