banc de dades municipal

Dades estadístiques | Vivenda | Beniparrell

Dades estadístiques - Vivenda


Transaccions immobiliàries
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total Vivendes - 2017 (núm.)

6    

1.589    

30.814    

79.132    

Vivenda nova - 2017 (núm.)

0    

89    

1.710    

7.458    

Vivenda de segona ma - 2017 (núm.)

6    

1.500    

29.104    

71.674    

Preu Bàsic Nacional - 2009/2012 (euros/m2)

758    

758    

758    

758    

Preu màxim VP Règim General - 2009/2012 (euros/m2)

1.394,72

1.576,64

1.819,20

1.819,20

Preu màxim VP Règim Concertat - 2009/2012 (euros/m2)

1.705,50

1.910,16

2.319,48

2.319,48

Preu màxim VP Règim especial - 2009/2012 (euros/m2)

1.303,76

1.478,10

1.705,50

1.705,50

Preu màxim Vivenda usada - 2009/2012 (euros/m2)

1.576,64

1.910,16

2.304,32

2.304,32

 
Edificació de nova planta
    Municipi Comarca Província Comunitat
Vivendes - 2017 (núm.)

0    

47    

1.306    

6.588    

 
Cens de Vivendes
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total de vivendes familiars - 2011 (núm.)

935    

83.800    

1.452.545    

3.147.062    

Vivendes principals - 2011 (núm.)

784    

67.883    

1.014.658    

1.986.896    

Vivendes secundàries - 2001 (núm.)

14    

2.921    

199.815    

564.086    

Vivendes buides - 2001 (núm.)

161    

11.467    

208.064    

444.823    

Total vivendes col.lectives - 2001 (núm.)

0    

0    

15    

48