banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Bellreguard

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

850,42

1.019,62

945,03

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.063,10

1.113,47

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

21,49

1.627,72

460,71

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

38,07

41,33

41,30

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

53,88

52,20

49,43

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,06

0,82

0,84

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

38.575,27

46.231,46

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

265    

10.687    

172.204    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

6,79

4,79

6,52

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

18,87

14,02

10,83

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

46,79

41,69

37,86

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

27,55

38,13

44,79

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

285    

42.980    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

92,12

3.564,76

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

158,37

38.644,08

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

32,32

8,29

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

55,57

89,91

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

46,80

82,45

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

133,39

35.438,75

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

3,73

3,45

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

95,95

39,97

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

0,31

49,14

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2010 (%)

0    

7,37

16,73

15,95