banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Alfauir

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2017 (euros/habitant)

760,45

1.115,21

889,32

911,23

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.385,53

1.113,47

1.056,20

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

90,99

1.627,72

460,71

343,63

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

31,78

40,12

39,43

39,67

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

53,86

52,20

49,43

51,71

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

2,77

1,01

0,97

0,95

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

51.745,89

46.231,46

51.510,49

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

17    

10.687    

172.204    

344.556    

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

622    

42.980    

1.080.609    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

11,08

3.564,76

45.248,11

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

582,46

38.644,08

1.019.348,71

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,78

8,29

4,19

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

93,64

89,91

94,33

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

86,87

82,45

88,74

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

540,33

35.438,75

958.919,07

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

13,73

3,45

9,66

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

44,27

39,97

28,39

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

26,95

49,14

44,91

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

15,06

7,45

17,04

16,21