banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Verger, el

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

930,70

1.291,78

946,21

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.003,14

1.369,67

934,16

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

500,07

350,66

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

26,66

41,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

60,18

65,75

54,31

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,80

0,79

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2019 (euros)

37.316,68

46.762,90

46.059,22

48.982    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

351    

15.888    

133.124    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

3,99

3,37

7,44

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

26,21

17,88

13,30

12,09

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

36,75

33,13

39,42

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

33,05

41,67

39,84

42,34

Nombre d'empreses superior a la mitjana del seu estrat poblacional - 2016 (--)

-

     
 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

816    

75.802    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

176,74

10.741,21

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

579,22

63.294    

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

21,66

14,17

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

70,98

83,50

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

67,28

80,91

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

548,99

61.331,53

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

5,69

6,10

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

50,61

30,18

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

43,70

56,14

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2010 (%)

0    

7,58

11,90

15,95