banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Vall de Laguar, la

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

999,23

1.323,35

1.000,64

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

1.198,73

1.213,14

931,07

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

0    

221,54

134,05

257,05

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

22,88

47,55

39,62

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

60,05

66,28

55,19

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

2,26

1    

0,87

0,95

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

45.933,10

47.389,11

46.009,86

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

62    

17.819    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

<4

3,47

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

<4

18,66

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

<4

73,72

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

<4

30,43

36,60

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

1,22

1,57

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

1,66

2,11

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

7,68

7,13

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

16,62

16,39

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

5,31

6,97

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

6,59

8,61

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

2.305    

75.802    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

16,84

10.741,21

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

2.320,43

63.294    

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,73

14,17

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

100,67

83,50

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

99,08

80,91

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

2.283,76

61.331,53

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

0,70

6,10

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

17,92

30,18

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

78,70

56,14

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

2,68

7,58

12,08

16,21