banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Vall d'Ebo, la

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.262,54

1.322,32

960,96

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

2.474,63

1.282,91

931,28

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

258,97

167,45

296,41

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

33,24

47,55

39,62

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

68,52

66,28

55,19

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

3,10

1    

0,87

0,95

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

38.959,93

47.408,54

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

18    

17.501    

142.933    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

<4

3,43

7,22

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

<4

19,22

13,84

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

<4

147,47

78,94

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

<4

31,11

37,28

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

1,19

1,57

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

1,69

2,09

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

7,46

6,97

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

16,20

16,04

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

5,41

6,75

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

6,43

8,25

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.243    

75.802    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

12,15

10.741,21

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

3.165,81

63.294    

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,37

14,17

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

97,62

83,50

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

95,66

80,91

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.102,30

61.331,53

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

0,80

6,10

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

13,43

30,18

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

81,52

56,14

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

4,25

7,58

12,08

16,21