banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

990,06

797,69

947,82

981,55

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.259,89

729,63

927,08

1.006,60

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

129,52

65,17

167,45

296,41

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

34,58

42,91

39,62

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

64,90

48,86

55,19

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

2,82

0,86

0,87

0,95

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

34.967,61

49.544,91

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

35    

37.557    

142.933    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

<4

3,53

7,22

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

<4

11,07

13,84

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

<4

170,27

78,94

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

<4

36,14

37,28

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

2,17

1,57

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

2,48

2,09

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

6,61

6,97

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

19,48

16,04

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

9,26

6,75

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

8,53

8,25

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.648    

67.357    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

25,80

8.359,13

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

3.635,55

57.501,21

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,71

12,41

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

99,66

85,37

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

96,87

76,68

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.533,72

51.650,48

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

5,31

15,16

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

30,25

16,14

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

32,76

56,12

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

31,68

12,58

12,08

16,21