banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Sax

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

834,43

817,05

1.000,64

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

972,95

806,05

931,07

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

0,52

23,40

134,05

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

37,95

35,01

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

48,92

47,99

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,70

0,75

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

42.790,06

42.549,15

46.009,86

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

579    

3.528    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

21,59

15,50

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

9,33

11,48

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

69,08

72,39

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

35,41

33,62

36,60

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

1,38

1,16

1,57

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

2,94

2,18

2,11

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

5,01

4,48

7,13

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

9,50

10,74

16,39

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

6,22

6,26

6,97

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

8,64

7,54

8,61

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

6.348    

64.476    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

236,39

1.062,01

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

5.959,24

62.904,26

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

3,72

1,65

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

93,88

97,56

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

85,81

90,87

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

5.447,01

58.590,88

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

13,97

22,42

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

40,53

31,41

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

15,97

26,65

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

29,53

19,53

12,08

16,21