banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Santa Pola

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

940,26

859,87

1.000,64

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

883,84

841,05

931,07

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

82,39

69,84

134,05

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

36,27

36,58

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

50,12

49,96

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,62

0,59

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

34.763,40

36.314,02

46.009,86

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

2.285    

22.149    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

4,46

10,78

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

11,90

11,72

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

83,63

77,51

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

41,66

39,03

36,60

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

1,58

1,41

1,57

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

2,49

2,07

2,11

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

5,91

5,84

7,13

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

15,23

14,85

16,39

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

5,95

6,06

6,97

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

10,81

8,25

8,61

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

5.816    

48.878    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

1.055,52

4.689,39

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

4.770,42

43.191,91

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

18,15

9,59

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

82,02

88,37

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

52,46

71,33

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.051,13

34.865,58

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

14,51

31,02

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

6,09

24,27

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

58,48

39,80

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

20,92

4,91

12,08

16,21