banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Sant Joan d'Alacant

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

795,60

793,35

946,21

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

767,97

830,06

934,16

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

295,94

72,26

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

42,95

42,31

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

59,11

48,39

54,31

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,70

0,72

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2019 (euros)

54.422,81

49.610,43

46.059,22

48.982    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

1.879    

35.033    

133.124    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

3,09

3,62

7,44

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

10,54

11,27

13,30

12,09

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

36,30

37,54

39,42

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

50,08

47,33

39,84

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

2,39

2    

1,44

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

3,14

2,53

2,17

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

5,75

6,19

6,52

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

20,28

19,18

15,56

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

10,16

8,86

6,47

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

8,36

8,10

7,67

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

964    

67.357    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

511,79

8.359,13

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

351,67

57.501,21

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

53,09

12,41

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

36,48

85,37

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

37,70

76,68

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

363,43

51.650,48

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

49,51

15,16

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

33,06

16,14

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

14,65

56,12

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

2,78

12,58

12,08

16,21