banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Rafal

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2019 (persones)

4.498    

355.257    

1.858.683    

5.003.769    

Variaciˇ Padrˇ - 2018/2019 (%)

1,81

1,20

1,08

0,81

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2019 (%)

1,27

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2019 (%)

0,24

19,11

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2019 (%)

0,09

7,10

37,15

 
Densitat de poblaciˇ - 2019 (Hab./Km2)

2.776,54

371,13

319,55

215,17

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

122    

8.484    

48.844    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2019)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

19,68

15,69

15,69

15,81

De 16 a 29 anys (%)

16,21

13,81

14,16

14,12

De 30 a 64 anys (%)

50,22

48,31

50,43

50,81

Majors de 64 anys (%)

13,90

22,20

19,72

19,26

═ndex de dependŔncia (%)

50,54

61    

54,83

54,03

Naixcuts a la CV (persones)

3.526    

181.310    

1.119.261    

3.347.243    

Extrangers (persones)

732    

118.772    

355.454    

703.413    

Naixcuts a la CV (%)

78,39

51,04

60,22

66,89

Extrangers (%)

16,27

33,43

19,12

14,06

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

4.205    

360.900    

1.844.730    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

11,35

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,23

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

57,74

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,67

17,80