banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Planes

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

1.023,82

873,13

1.000,64

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

791,69

984,71

931,07

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

164,39

30,66

134,05

257,05

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

34,31

37,33

39,62

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

61,76

56,93

55,19

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

2,53

1,25

0,87

0,95

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

16.414,28

34.771,22

46.009,86

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

36    

2.287    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

<4

13,47

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

<4

11,28

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

<4

58,46

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

<4

31,66

36,60

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

0,70

1,57

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

1,62

2,11

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

4,07

7,13

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

9,97

16,39

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

3,50

6,97

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

6,34

8,61

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.887    

37.777    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

73,67

995,40

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

3.826,82

36.848,14

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,90

2,63

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

98,45

97,54

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

90,22

91,16

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.506,73

34.439,35

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

3,04

4,89

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

43,80

36,83

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

43,44

49,78

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

9,73

8,49

12,08

16,21