banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Muro de Alcoy

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

759,93

877,76

960,96

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

715,54

1.059,11

931,28

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

33,26

167,45

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

31,94

40,49

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

52,68

56,93

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,78

0,82

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

37.467,89

34.819,10

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

840    

2.303    

142.933    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

15,24

13,16

7,22

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

18,10

11,64

13,84

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

66,67

116,37

78,94

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

35,95

31,78

37,28

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

0,71

0,78

1,57

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

1,79

1,56

2,09

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

4,40

3,73

6,97

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

11,55

9,81

16,04

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

4,64

3,73

6,75

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

7,62

6,04

8,25

9,07

Nombre d'empreses superior a la mitjana del seu estrat poblacional - 2016 (--)

-

     
 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.024    

37.777    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

393,76

995,40

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

2.720,03

36.848,14

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

13,02

2,63

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

89,95

97,54

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

78,75

91,16

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

2.381,46

34.439,35

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

5,69

4,89

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

54,87

36,83

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

33,30

49,78

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

6,14

8,49

12,08

16,21