banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Monforte del Cid

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.024,35

816,48

947,82

982,40

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

962,01

882,95

927,08

1.006,25

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

843,20

236,17

167,45

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

13,16

30,38

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

50,77

51,35

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,64

0,64

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

46.368,45

40.757,42

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

535    

11.741    

142.933    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

12,71

15,38

7,22

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

15,14

11,23

13,84

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

72,15

146,78

78,94

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

40,75

39,32

37,28

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,68

1,07

1,57

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

2,43

1,98

2,09

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

1,87

4,69

6,97

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

10,09

11,84

16,04

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

5,79

5,94

6,75

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

9,53

7,67

8,25

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

7.949    

79.799    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

1.212,01

3.617,58

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

6.529,94

75.081,39

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

15,25

4,53

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

82,15

94,09

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

84,14

87,48

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

6.688,62

69.804,31

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

8,08

13,84

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

33,11

30,39

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

56,28

46,84

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

2,53

8,93

12,08

16,21