banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Elx/Elche

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

847,47

859,18

960,96

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

773,93

804,25

931,28

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

95,45

97,81

167,45

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

37,88

36,58

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

49,74

49,96

55,19

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,59

0,59

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

35.655,89

36.428,04

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

17.752    

22.149    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

10,71

10,78

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

12    

11,72

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

77,29

155,01

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

38,02

39,03

36,60

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

1,43

1,41

1,57

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

2,01

2,07

2,11

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

6    

5,84

7,13

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

15,47

14,85

16,39

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

6,25

6,06

6,97

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

8,11

8,25

8,61

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

32.607    

48.878    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

3.168,19

4.689,39

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

28.528,84

43.191,91

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

9,72

9,59

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

87,49

88,37

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

71,74

71,33

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

23.391,71

34.865,58

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

36,47

31,02

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

28,77

24,27

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

31,11

39,80

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

3,65

4,91

12,08

16,21