banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Camp de Mirra, el/Campo de Mirra

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

836,40

817,05

1.000,64

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

1.004,07

806,05

931,07

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

0    

23,40

134,05

257,05

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

32,98

34,17

39,62

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

53,25

47,99

55,19

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

2,42

0,86

0,87

0,95

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

41.107,77

42.549,15

46.009,86

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

22    

3.528    

145.431    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

<4

15,50

6,94

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

<4

11,48

13,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

<4

72,39

79,37

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

<4

33,62

36,60

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

1,16

1,57

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

2,18

2,11

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

4,48

7,13

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

10,74

16,39

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

6,26

6,97

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

7,54

8,61

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

2.182    

64.476    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

16,03

1.062,01

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

2.186,55

62.904,26

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,73

1,65

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

100,21

97,56

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

95,82

90,87

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

2.090,74

58.590,88

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

12,44

22,42

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

32,38

31,41

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

53    

26,65

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

2,18

19,53

12,08

16,21