banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Callosa de Segura

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

733,18

952,63

946,21

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

695,24

878,97

934,16

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

424,35

260,10

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

29,41

31,66

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

46,52

60,61

54,31

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,50

0,67

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

34.994,65

44.195,13

46.162,96

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

995    

22.871    

133.124    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

14,27

5,66

7,44

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

10,15

16,75

13,30

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

43,92

40,72

39,42

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

31,66

36,74

39,84

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

0,40

0,88

1,44

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

2,21

1,67

2,17

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

3,62

7,66

6,52

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

10,05

12,71

15,56

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

7,24

4,52

6,47

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

8,14

7,04

7,67

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

2.477    

95.723    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

167,01

9.916,87

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

2.253,35

81.401,26

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

6,74

10,36

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

90,97

85,04

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

81,73

73,20

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

2.024,33

70.069,89

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

40,46

23,91

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

44,38

45,77

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

15,13

26,27

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,03

4,05

12,08

16,21