banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Callosa d'en Sarrià

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.090    

1.367,50

946,21

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.007,56

1.270,58

934,16

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

39,97

472,22

212,14

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

27,31

41,25

37,46

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

47,90

61,55

54,31

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,64

0,78

0,70

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

44.332,35

64.383,77

46.162,96

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

520    

14.382    

133.124    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

5,77

2,40

7,44

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

23,27

13,42

13,30

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

34,81

41,39

39,42

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

36,15

40,85

39,84

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

1,15

1,33

1,44

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

2,69

1,86

2,17

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

3,27

8,25

6,52

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

14,62

14,53

15,56

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

6,92

5,67

6,47

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

7,50

8,20

7,67

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.466    

57.867    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

374,25

6.898,73

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

3.027,45

50.496,54

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

10,80

11,92

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

87,35

87,26

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

88,53

84,25

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.068,39

48.755,21

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

0,68

3,11

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

43,33

22,73

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

46,13

62,37

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

9,86

11,78

12,08

16,21