banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Alfafara

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

808,66

867,28

1.038,35

1.026,17

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

3.047,57

1.027,93

910,14

963,34

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

0    

30,66

134,05

257,05

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

30,18

37,33

39,62

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

66,10

56,93

55,19

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

4,87

1,25

0,87

0,95

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

42.449,55

34.819,10

46.201,15

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

29    

2.287    

145.431    

370.645    

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.978    

37.777    

581.653    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

25,25

995,40

48.512,90

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.931,87

36.848,14

521.834,81

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,28

2,63

8,34

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

97,67

97,54

89,72

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

95,60

91,16

82,28

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.890,88

34.439,35

478.557,91

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

17,99

4,89

14,68

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

22,63

36,83

29,54

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

48,67

49,78

43,71

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

10,71

8,49

12,08

16,21